Frånvaro direkt från Unikum Familj in i Tempus

I appen Unikum Familj går det enkelt och smidigt för föräldrar att rapportera in sitt barns frånvaro till Tempus. Ett klick och frånvaron är rapporterad direkt in i systemet. Under SETT-dagarna 2019 berättar Joel Hörnqvist, VD för Tempus, och Annika från Unikum om hur Tempus och Unikums digitala verktyg används tillsammans.

Unikum och Tempus samarbetar så att det ska vara enkelt för förskolan att hantera när- och frånvaron i förskolan samt få koll på resurserna. Och genomföra den pedagogiska dokumentationen och följa upp sitt arbete.

–Vi vill skapa mer tid för pedagogiskt lärande och ta bort administration som kan skötas i bakgrunden, berättar Joel. I vårt samarbete med Unikum har man möjlighet att direkt från Unikum Familj frånvaroanmäla.

Unikum bygger på Skolverkets kvalitetshjul så att alla som arbetar i förskolan ska kunna samarbeta och dokumentera sitt pedagogiska arbete. Det finns bra stöd för att följa upp, analysera, planera och dokumentera sina aktiviteter. Förutom det kan pedagoger skicka information och hantera samtalen i Unikum.

 

Smidig app underlättar dialog

Med appen Unikum Familj underlättas också dialogen med hemmet. Vårdnadshavare tar del av det som rör deras barn direkt i sin telefon, allt från information om utflykten eller föräldramötet, till dokumentation om barnets lärande och utveckling. Direkt i appen kan föräldrar anmäla om barnet är frånvarande. Använder förskolan Tempus är systemen ihopkopplade så rapporteringen går direkt dit den ska.

Se hela föreläsningen med Joel från Tempus och Annika från Unikum