AI i förskolan – Helsingborgs stad innoverar!

En AI-robot som svarar på förskolebarns frågor? Ja, en sådan finns faktiskt! Unikum har träffat förskolläraren bakom den spännande AI-roboten Laiban som hjälper till på förskolor runt om i Helsinborgs stad. Läs om idén som blev till ett lyckat innovationsprojektet och som fått stor spridning i kommunen!

Vi träffar Simon Melin, skapare av AI-roboten Laiban, digitalt över ett videomöte. Simon är förskollärare i grunden och arbetar idag som pedagogisk utvecklare på Pedagogiskt Center med fokus på förskolors användning av digitala verktyg, bland annat Unikum. Med på intervjun finns även Simons kollega Mona Andersson, gruppchef på Pedagogiskt Center. Hon har en bakgrund som lärare och skolledare och har tidigare arbetat som systemförvaltare för Unikum.

Digital assistent för förskolan

Vad är Laiban?

– Laiban är en AI-baserad assistent som förskolebarn får tillgång till via en iPad som finns placerad i förskolans kapprum. Barnen tar enkelt reda på information på egen hand via Laiban och får svar på frågor om exempelvis kläder, mat och aktiviteter. Genom Laiban får barnen ett utvecklat form av bildstöd – de kan titta på filmer och bilder och få information om vad de tittar på uppläst för sig.

– I grund och botten handlar Laiban-projektet om att tillgängliggöra information för att öka barns delaktighet och inflytande i sin egen vardag, berättar Simon.

Berätta om idén bakom Laiban och hur den blev till verklighet!

– Jag hade länge gått och tänkt på att det borde finnas en AI i förskolan som kan svara på barns frågor för att göra dem mer självständiga och mindre beroende av att en vuxen kan svaren. 2018, i samband med Helsingborgs välfärdssatsning H22, träffades jag och några andra verksamma inom skolans och förskolans värld för att diskutera innovationer. Jag presenterade min idé som fick positiv respons, och projektet var igång, berättar Simon.

Tillgängliggör information för barn på flera olika språk

Hur funkar Laiban rent praktiskt?

– Laiban är en app med olika funktioner som kan svara på frågor som ofta ställs av barn i förskolan. Appen är integrerad med bland annat förskolans lunchschema och kalender – till exempel kan barnen få svar på vad det blir för mat till lunch eller vad de ska hitta på under dagen. Den har även en klädfunktion som föreslår passande kläder efter väder – vantar, mössa, regnkläder eller solkräm – baserat på aktuella väderprognoser från SMHI. Appen är utvecklad på 15 olika språk vilket underlättar för de barn som inte kommit så långt i sin svenska språkutveckling. Laiban erbjuder en ny typ av tillgänglighet för barn, berättar Simon.

Vad har ni sett för positiva effekter hos barnen vid användandet av Laiban?

– Laiban har blivit en konversationsstartare och ett naturligt inslag i barnens reflektioner. Vi ser att barnen står och pratar om vad Laiban visar och det känns värdefullt att de fått tillgång till informationen på egen hand

Ett fint exempel är från en förskola där Laiban bidrog till stor språkutveckling hos ett barn. Barnet pratade inte så mycket, men så en dag, när vi vid lunchbordet pratade om att vi skulle gå ut efter lunchen, började han berätta vad han skulle klä på sig, precis som Laiban gjort för honom tidigare, berättar Simon.

 

Fördelarna med Laiban:
  • Tillgängliggör information för alla barn på förskolan – på 15 olika språk. Ukrainska lades nyligen till i appen!
  • Stimulerar barns språk
  • Ökar barns delaktighet och inflytande i sin vardag
  • Gör barnen mer självständiga

Britt-Marie är Laibans motsvarighet för vårdboenden

– Vård och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad inspirerades av Laiban och har utvecklat en egen AI-robot. Roboten heter Britt-Marie och finns placerad på flera av stadens vårdboenden. Britt-Marie svarar på frågor om väder, nyheter och annat som är aktuellt för målgruppen. Robotens gränssnitt skiljer sig från Laibans med exempelvis större ikoner som ska vara enkla att trycka på.

Det är kul att se den effekt som projektet fått i kommunen. Helsingborgs stads satsning på vision Helsingborg 2035 med hållplats H22 har öppnat upp nya samarbeten inom staden – genom Laiban samarbetar vi med andra förvaltningar, till exempel stads- och vård och omsorgsförvaltningen, som vi inte haft så mycket kontakt med tidigare, berättar Mona.

Har Laiban-projektet fått spridning till andra kommuner?

– Just nu har vi har ett tjugotal kommuner som hört av sig till oss och är intresserade av att testa Laiban, och vi jobbar för fullt med att göra det tillgängligt för alla kommuner. Idag kan kommuner få tillgång till en testversion i 90 dagar. Kungsbacka kommun har nyligen avslutat sin testperiod med mycket gott resultat och Göteborgs stad har precis påbörjat en testperiod, avslutar Simon.

 

Upptäck mer

Träffa Simon och Mona i Unikums monter på SETT 2022

Simon och Mona kommer att gästa Unikums monter under SETT-dagarna 2022, närmare bestämt den 27 april mellan kl. 10.30-11.00. Kom förbi vår monter för att lyssna på mer om Laiban och hur Unikum används i Helsingborgs stad. Det kommer finnas möjlighet för dig att ställa frågor!