Varför systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) genomföras på alla nivåer – från huvudmannanivå till enhetsnivå – för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i förskolan. Vad är då syftet med systematiskt kvalitetsarbete för olika nivåer och roller? Unikum bjöd in Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby till ett webbinarium om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan för att bland annat diskutera hur och varför det systematiska kvalitetsarbetet skiljer sig mellan olika nivåer och roller.

Illustratörer: Leicy Olsborn Björby och Gunilla Essén
Illustratörer: Leicy Olsborn Björby och Gunilla Essén

Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby är två populära författare som bland annat står bakom boken Systematiskt kvalitetsarbete – på alla nivåer. Hösten 2020 gästade författarna Unikums webbinarium Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – hur och varför? och förklarade arbetet med SKA utifrån olika perspektiv.

 

SKA lika viktigt – oavsett roll eller nivå i styrkedjan  

Gunilla och Leicy förklarar att det systematiska kvalitetsarbetet finns på olika nivåer i styrkedjan för att säkerställa att alla inblandade utför sina respektive uppdrag. 

– Systematiskt kvalitetsarbete fyller olika funktioner på olika nivåer i styrkedjan och alla roller har sina ansvarsområden. För pedagoger i förskolan är kvalitetsarbetet ett stöd för att hitta mål och syften samt organisera och strukturera vardagsarbetet. Rektorn har ett övergripande ansvar för förskolans utbildning och ser till att kvalitetsarbetet genomförs och att relevant underlag skickas vidare till huvudmannen. Huvudmannen planerar, följer upp och utvecklar utbildningen på en övergripande nivå och ser till att målen i verksamhetsplanen uppfylls, förklarar Gunilla. 

– Ibland tror pedagoger att de övergripande målen är en del av deras uppdrag och fokuserar på dem istället för att fokusera på målen i läroplanen. Då riskerar pedagogerna att glömma bort förskolans huvudpersoner – barnen. Pedagogernas ska utgå från målen i läroplanen och lägga sitt fokus på det som sker i vardagen tillsammans med barnen, förklarar Leicy. 

Det systematiska kvalitetsarbetet hjälper till att skapa engagemang och att säkerställa kvalitet. Utifrån förskolans syfte och mål vet pedagogerna vad de behöver dokumentera och varför det ska dokumenteras.

Styrkedjan – från barn till huvudman. Illustrerad av Leicy Olsborn Björby och Gunilla Essén

Ett komplext system

Förskolan är ett komplext system och uppdraget kan vara svårt att tolka. Gunilla och Leicy presenterar ett nytt perspektiv på förskolans system för att det ska bli tydligare vad varje nivå och roll ska fokusera på utifrån sina respektive uppdrag.

– Förskolan är komplex! Förskolans system och uppdrag symboliseras ofta som ett paraply med riksdag och regering överst och förskollärare och arbetslag längst ner. Paraplyet symboliserar att alla nivåer hänger ihop, men uppfattas ofta som att förskolan styrs uppifrån och ner vilket resulterar i att pedagoger känner att de inte har möjlighet att påverka, förklarar Leicy.

Förskolans system som ett paraply. Illustrerad av Leicy Olsborn Björby och Gunilla Essén

– Vi vill ändra på synsättet och beskriver hela uppdraget med alla nivåer som olika ”jordlager”. I det nedersta lagret finns riksdag och regering som utgör den stadiga grund som förskolan står på, och det översta lagret representerar förskolans verksamhet. I förskolans uppdrag står det att de mål, krav och riktlinjer för förskolans verksamhet som är centrala i skollagen finns angivna i läroplanen. Förutsättningarna för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs finns alltså i styrdokumenten. När pedagogerna fokuserar på uppdraget och målen i läroplanen kommer alla andra övergripande mål att uppfyllas, forsätter Leicy.

Förskolans system som "jordlager". Illustrerad av Leicy Olsborn Björby och Gunilla Essén

Intresserad av att höra Gunilla och Leicy berätta mer om SKA i förskolan? Här kan du se hela webbinariet

SKA på alla nivåer i Unikum 

I Unikum kan alla nivåer i förskolan – från pedagog, arbetslag, rektor till huvudman – hantera sina respektive uppdrag och arbeta med kvalitetshjulet på ett naturligt sätt. Du samlar kvalitetsarbetet på ett och samma ställe med möjlighet att reflektera, analysera, följa upp, planera och får en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden. Dessutom är det enkelt att göra alla på förskolan delaktiga i arbetet. I det här webbinariet går vi igenom hur du underlättar det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med hjälp av Unikum. 

 

Nyfiken på hur du och dina kollegor kan hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i er förskola? Läs mer om och prova Unikum gratis här.