Digital närvarohantering på fritids: ”Enkelt att få till en bra dialog med vårdnadshavare”

På Åre skola hanterar man närvaro på fritids i Unikums digitala verktyg. Ett nytt arbetssätt som på kort tid förenklat vardagen och möjliggör en bättre dialog med vårdnadshavare. Kim Sommarin, rektor på skolan, berättar om det nya arbetssättet och hur processen sett ut.

Inte långt från Åres stora skidområde ligger Åre skola, en liten F-3 skola med två fritidshem. Vi träffar Kim Sommarin via ett videomöte för att ställa några snabba frågor om hösten som gått.

Allt samlat på ett ställe

Kim berättar att det tidigare varit en utmaning att få till en bra dialog mellan vårdnadshavare och fritidshem på grund av att de använt olika system för skola och fritids.

– Innan vi fick Närvaro Fritids på plats hade vi svårigheter att få till en bra dialog mellan fritids och vårdnadshavare genom vårt digitala närvarosystem. Vi använde olika system för fritids och skola, vilket gjorde att information från vårdnadshavare om vistelsetider eller frånvaro inte alltid kom hela vägen fram till fritids och vice versa. Det fanns ett stort behov av att hitta ett verktyg med bra kopplingar mellan fritidshem, skola och vårdnadshavare.

Vi använde redan Unikum för lärandet och dialogen med vårdnadshavare, och när vi kompletterade med Närvaro Fritids kände jag och pedagogerna att vardagen på fritids blev mycket smidigare. Idag kommer vårdnadshavare åt all information de behöver om skola och fritids i appen Unikum Familj.

Pedagogerna slipper springa runt med papper och penna och synka sina respektive närvarolistor

På vilket sätt underlättar verktyget för fritidshemmet?

– Pedagogerna har tillgång till närvaron direkt i mobilen och kan checka in och ut barnen var de än befinner sig, vilket är en stor fördel när man är ute på skolgården. Pedagogerna slipper springa runt med papper och penna och synka sina respektive närvarolistor, alla har ju samma information tillgänglig via ett knapptryck på mobilen.

I verktyget får vi en bra överblick av elevernas vistelsetider på fritids och kan se vilka barn som är närvarande och frånvarande för dagen, både bakåt och framåt i tiden. Vi har många elever på fritids så det är en funktion som är värdefull för pedagogerna, men även för mig som rektor. Verktyget gör det möjligt för fritids att skapa både stora och små grupper, och pedagogerna har bra överblick av varandras grupper och kan stötta varandra.

På vilket sätt underlättar verktyget för vårdnadshavare?

– Det är betydelsefullt att vi kan samla all information till vårdnadshavare via Unikum Familj-appen. I appen har vi lagt in länkar till viktiga dokument som exempelvis ledighetsansökningar och schema för matsalen. Vårdnadshavare tar del av veckobrev, meddelanden m.m på samma ställe som de lägger in sitt barns vistelsetider och rapporterar frånvaro för fritids. Det blir tydligt för vårdnadshavare helt enkelt.

Jag gillar att vårdnadshavare kan logga via Mobilt BankID i appen. De kommer åt information snabbt och slipper krånglig lösenordshantering.

Så kommer du igång med Närvaro Fritids

Kim tycker att processen att komma igång med Närvaro Fritids varit både snabb och enkel. Han tipsar om följande tillvägagångssätt för en så bra start som möjligt för alla inblandade:

  • Titta på inspelad genomgång av verktyget för att förstå och lära sig funktionerna
  • Gå igenom verktygets funktioner steg för steg med pedagogerna på fritids
  • Skapa ”test-elever” i Unikum så att pedagogerna kan testa funktionerna och känner sig bekväma innan de ”går live”
  • Lägg in pedagogerna som vårdnadshavare i Unikum för att de ska förstå gränssnittet utifrån ett vårdnadshavarperspektiv
  • Informera vårdnadshavare via veckobrev

Upptäck mer

Visning av Närvaro Fritids: På 20 minuter går vi igenom hur Unikum Närvaro Förskola funkar. Se visningen!

Läs mer om Närvaro Fritids.