Jenny Tahvanainen, Objektspecialist lärande Örebro kommun, om fördelarna med Unikum och Tempus

Möt Jenny Tahvanainen, Objektspecialist lärande i Örebro kommun, och ta del av hennes arbete med Unikum och Tempus. I sitt arbete förenklar Jenny den digitala vardagen för 120 förskolor i kommunen genom att stötta förskolorna i deras användning av olika digitala verktyg. I intervjun berättar Jenny bland annat om hur Unikum och Tempus används tillsammans och om hennes favoritfunktioner i Unikum.

Du är Objektspecialist Lärande i Örebro. Vad innebär det?

– Jag arbetar på central nivå och tar hand om 120 förskolor som jag förvaltar, utvecklar och ger support till när det gäller användandet av Unikum och Tempus. Vi objektspecialister i arbetslaget arbetar utifrån en beslutande styrmodell för utveckling och förvaltning av IT-stöd baserat på modellen som kallas för PM3. Där utgår vi från ett verksamhetsperspektiv som bygger på målstyrning och skapar en god samverkan mellan verksamheter och IT-partner. 

 

Hur hjälper Unikum och Tempus förskolorna i deras vardag?

Huvudlärspridanra har lyft att Unikum: 

 • Stöttar dem i resan mot ett likvärdigt arbetssätt.
 • Hjälper dem att nå ut till vårdnadshavare och ge dem inblick i vardagssituationer.
 • Gör det enklare att dokumentera för allt är samlat på ett och samma ställe.

 

De här, och den röda tråden, är några av de styrkor i Unikum som både huvudlärspridare och jag på central nivå ser i Unikum. 

Huvudlärspridarna har lyft att Tempus är: 

 • Tidssparande – vårdnadshavare lägger själva schemat via Tempus Hemma-appen!
 • Lätthanterligt – lätt och smidig användning av alla funktioner i både Tempus Admin och Tempus Nu. 
 • Köksplaneringsfunktionen hjälper till att minska matsvinnet.

 

Hur använder ni Tempus och Unikum tillsammans?

– Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla sitt barn via Unikum Familj-appen. Att allt är integrerat i en och samma app har vårdnadshavare gett positiv feedback på. 

 

Berätta hur Örebro utvecklingsorganisation stöttar förankring, spridning och kunskapsutveckling bland förskolorna.

– Jag som objektspecialist tillhör ESKA  – enheten för systematiskt kvalitetsarbete. Jag är en förmedlare mellan beslutande ledningsgrupp och rektorer och huvudlärspridarna. Huvudlärspridarna är uppdelade på sex olika områden med två huvudlärspridare i varje område. De tar sedan vidare kunskapen till lärspridarnätverken och lärspridarna för kunskapen vidare till respektive förskola i kommunen. 

Bilden illustrerar utvecklingsorganisationen för lärande för förskolan och grundskolan

Hur säkerställer du att huvudlärspridarna och lärpsridnara får utbildning och kontinuerlig information om Unikum?

 • Kompetensutbildning arrangerar jag som objektspecialist till huvudlärspridarna efter verksamhetens behov och önskemål. 
 • Jag ordnar utbildningsmaterial som huvudlärspridarna tar med sig när de ska utbilda vidare i lärspridarnätverken. Lärspridarna tar sedan med sig materialet vidare till förskolorna. 
 • Framöver kommer vi att kunna erbjuda ett utbildningspaket baserat på nivå och kompetens. 
 • Information och guider för systemen finns på kommunens intranät. 
 • Jag har skapat supportgrupper i Unikum för olika roller – Tempus Admin, rektorsrollen och för lärspridare som ansvarar för Unikum. Där publicerar jag lärloggar och taggar upp dem med innehåll – det kan handla om ändringar i rutiner, integrationer, eller Unikums nyhetsbrev. 
 • I supportgrupperna kan användarna gå in och ställa frågor och svara på varandras kommenterar. 

 

Sist men inte minst, vilken är din favoritfunktion i Unikum?

– Meddelandefunktionen! Genom den kan jag hjälpa förvaltningen och Örebro kommun med att få ut information till t.ex vårdnadshavare i det läget som råder nu med COVID-19. 

 

På Unikums Nyckelpersonsträff 2019 föreläste Jenny om hur Örebro kommun tagit fram en stabil grund för att utveckla den pedagogiska verksamheten i förskolan. Här kan du läsa en summering av föreläsningen och se den igen! 

 

Om Unikum Förskola

Tusentals förskolor använder Unikum Förskola varje dag för pedagogisk dokumentation, dialog och systematiskt kvalitetsarbete. I Unikum kan du planera och dokumentera unika barns utveckling och lärande tillsammans med dina kollegor, samtidigt som du får en snabb och smidig dialog med hemmet. Läs mer och prova gratis i 45 dagar för att se om verktyget passar just din kommun eller förskola!