Mål- och utvecklingsplaner, dokumentation och analys i Nykvarns förskolor

Hur lyckas man med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan? På årets upplaga av Nyckelpersonsträffen berättar förskollärarna Ann-Sofie Lövgren, Lotta Eriksson och Helena Schylander från Nykvarns kommun hur de arbetar utifrån en trestegsmodell för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Nykvarns kommuns förskolor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån en cirkelprocess bestående av fyra frågeställningar: Var är vi?, Vart ska vi?, Hur gör vi? och Hur blev det?.  Verksamheten utvecklas kontinuerligt utifrån tre steg:

  • Steg 1: Planering
  • Steg 2: Dokumentation
  • Steg 3: Reflektion och analys

 

Planering av undervisning

I mål- och utvecklingsplanen sätter arbetslaget upp prioriterade mål för den kommande periodens aktiviteter. Utifrån målen hålls kollegiala diskussioner om aktiviteternas upplägg och vad barnen ska få möjlighet att utveckla under perioden. Genom att sätta upp mål och diskutera vilka aktiviteter som ska göras, hur de ska göras och vem som ansvarar för respektive aktivitet får hela arbetslaget en tydlig bild och förståelse för arbetet under den kommande perioden.

 

Dokumentation på grupp- och individnivå 

I Unikum dokumenterar pedagogerna barnens aktiviteter. Dokumentationen sker på grupp- och individnivå i form av Lärloggar som kopplas till aktuella planeringar och mål i läroplanen. Genom att dokumentera med hjälp av Unikum får pedagoger, rektor och vårdnadshavare en tydlig överblick av arbetet med planeringar. Dessutom är det ett flexibelt arbetssätt som gynnar både det enskilda barnets intressen och gruppens som helhet.

Genom reflektion och analys samt överblick över kopplingar till dokumentationer ger det oss en trygghet i att vi har säkrat kvaliteten i verksamheten

Helena Schylander

Förskollärare i Nykvarns kommun

Reflektion och analys 

En gång i veckan träffas varje avdelning och reflekterar över veckan som gått. Under reflektionstiden går man igenom vad som gjorts, varför blev det som det blev, vad man kunde gjort annorlunda och hur arbetet ska gå vidare. Reflektionerna görs under mål- och utvecklingsplanen i Unikum. När ett målområde är klart genomför pedagogerna en analys av reflektionerna och diskuterar hur arbetet ska fortgå. Mål- och utvecklinsplanen är ett levande dokument som enkelt justeras utifrån nya insikter. 

Avslutningsvis berättar förskollärarna att Unikum hjälper dem att samla allt material på ett och samma ställe och säkrar kvaliteten genom att skapa en röd tråd i arbetet – från planering till analys.  

Se hela föreläsningen här

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.

 

Upptäck mer

Läs mer om hur du kan underlätta det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med hjälp av Unikum.