Mål- och utvecklingsplaner, dokumentation och analys i Nykvarns förskolor

Hur kan man på ett smidigt sätt arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Och skapa en trygghet i att kvaliteten är säkrad? På årets Nyckelpersonsträff berättar förskollärarna Ann Sofie Lövgren, Lotta Eriksson och Helena Schylander från Nykvarns kommun om just detta!

Genom att arbeta med en cirkelprocess utifrån frågeställningarna Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?  har pedagogerna i Nykvarn skapat ett flexibelt arbetssätt där barnens tankar och intressen tas tillvara.

De utvecklar kontinuerligt sin verksamhet utifrån tre steg:

  • Steg 1 Planera undervisningen
  • Steg 2 Dokumentera för grupper och enskilda barn
  • Steg 3 Reflektera och analysera

Genom reflektion och analys samt överblick över kopplingar till dokumentationer ger det oss en trygghet i att vi har säkrat kvaliteten i verksamheten

Helena Schylander

Förskollärare i Nykvarns kommun

Se hela föreläsningen här

 

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.

 

Upptäck mer

Är du nyfiken på att veta mer om Unikum i förskolan får du mer information här!

 

Kommentarsfält