Införande av Unikum i förskolan – rektor Monia Svensson berättar

Under januari 2021 infördes Unikum i Umeås kommunala förskolor. Monia Svensson är rektor för tre förskolor i kommunen och har tillsammans med sitt arbetslag använt webbverktyget i tre månader. Vi intervjuar Monia om införandet, den första tiden med Unikum och hennes bakgrund inom förskolan. Under intervjun berättar Monia om framgångar och utmaningar och delar med sig av lärdomar hon fått med sig på vägen.

Under de senaste 22 åren har Monia haft en spännande karriär inom utbildningssektorn med roller som förskolechef för fristående verksamheter inom förskola och familjedaghem, och biträdande rektor med ansvar för förskola, grundskola och fritidshem. 2020 fick hon jobbet som rektor för förskolorna Dungen, Tanden och Växthuset i Umeå kommun och ansvarar nu för 140 barn och 35 medarbetare på åtta avdelningar. Inte nog med det, Monia har även hunnit med att arbeta inom idrottssektorn mellan varven – idrott är nämligen en annan passion i livet!

 

Idrottsstaden Umeå lockade

Monia är uppvuxen i Stockholm men har varit bosatt i Umeå till och från sedan 2004. Umeås idrottsprofil lockade Monia att flytta norrut.

– Jag har en bakgrund inom idrott och Umeås starka idrottsprofil intresserade mig. Jag har arbetat med idrott på olika nivåer  – från till korpen till elitnivå  – och själv spelat både innebandy och fotboll. Genom att vara bosatt i Umeå kan jag kombinera mitt intresse för utbildning med min passion för idrott. I omgångar har jag faktiskt pausat mitt arbete inom utbildningssektorn för att arbeta inom idrottssektorn. Jag har även arbetat på Gotland några år från 2015 till början på 2020.

Hur kommer det sig att du valde just förskolan som arbetsplats?

– I början av min karriär var jag nyfiken på olika åldrar och passade på att arbeta inom flera skolformer för att lära mig om barn i olika åldrar. Att det var just förskolan jag fastnade för beror i mångt och mycket på barnen – de har en otroligt härlig personlighet och är nyfikna på allt i den åldern.

Vad driver dig i lärandet?

– Min drivkraft är möjligheten att bygga en förskola som rustar barnen för framtiden och ger dem goda förutsättningar att lyckas i skolan. I förskolan lär vi barnen att visa empati och fungera i grupp, samtidigt som vi hjälper dem att forma sin personlighet och bli trygga i sig själva. Jag vill att barnen på mina förskolor ska känna att förskolan är anpassad efter deras behov och att det är en plats där de är fria att leka och lära sig om livet.

 

Ett lyckat införande trots pandemin

Monia berättar om ett år fyllt av tuffa utmaningar med hög personalfrånvaro, nya städrutiner och oroliga vårdnadshavare. Trots tuffa tider har pandemin fört med sig någonting positivt.

– Inget ont som inte för någonting gott med sig! Under året har jag kommit närmare frågor som rör kvalitetsarbetet i förskolan. Pandemin har vi tvingat oss till mer kreativa lösningar för att mötas och diskutera den dagliga driften vilket har bidragit till att vi också reflekterat kring hur vi möts för att diskutera utvecklingsfrågor. Normaliseringen av digitala mötesformat har underlättat att vi kan mötas på ett enkelt och effektivt sätt för att diskutera kvalitetsfrågor och driva utvecklingen framåt.

Hur har du som rektor upplevt införandet av Unikum?

– Utmaningen har varit att känna av hur mycket nytt pedagogerna klarar av på grund av läget som råder, vad som behöver prioriteras just nu och vad vi kan skjuta på. Jag var orolig att ett nytt digitalt verktyg skulle bli övermäktig, men det har faktiskt fungerat över förväntan. Vi har en fantastisk IT-pedagog som har i uppdrag att stötta och hjälpa oss genom införandeprocessen vilket har varit till stor hjälp.

Jag som rektor fick en bra start i Unikum vilket var avgörande för att jag skulle kunna leda arbetet på ett bra sätt

– Jag som rektor fick en bra start i Unikum vilket var avgörande för att jag skulle kunna leda arbetet på ett bra sätt. Jag och några andra rektorer bokade in en rektorsträff med en kollega som är rektor på en så kallad “pilotförskola” där man testkört Unikum innan det rullades ut i resten av kommunens förskolor. Under träffen fick vi ta del av lärdomar om införandet, tips om verktyget och möjlighet att ställa frågor. Tanken är att vi ska anordna en liknande träff för pedagoger framöver.

Hur har pedagogerna reagerat på ett nytt verktyg?

Jag upplever att pedagogerna är positiva till införandet så här långt, även om det praktiska införandet på de olika avdelningarna är i olika fas. Jag tror att den positiva inställningen beror på att många av pedagogerna längtat efter ett dokumentationsverktyg för förskolan som faktiskt fungerar. Dessutom har en del av pedagogerna digital vana och för dem har det känts mer spännande än krångligt att att lära sig ett nytt digital verktyg. Unikum som verktyg är också otroligt användarvänligt!

– Först trodde pedagogerna att de var tvungna att dokumentera arbetet på datorn under utsatt planeringstid, vilket gjorde starten lite trög. När jag och vår IT-pedagog förklarade att man i Unikum kan dokumentera från paddan eller mobilen löpande under dagen upplevde pedagogerna att dokumentationsarbetet blev både effektivare och roligare. Dessutom har vi fått positiv feedback från vårdnadshavare som uppskattar att de bjuds in till att vara delaktiga i sitt barns vardag på förskolan i Unikum.

Hur motiverar du pedagogerna att använda Unikum i sitt arbete?

– Jag brukar skriva kommentarer och reflektioner på lärloggsinläggen som pedagogerna publicerar i Unikum. Genom positiva och peppiga kommentarer förstår pedagogerna att jag ser allt det fina de gör även om jag inte är på plats på förskolan den dagen.

– Jag har även regelbundna möten med hela arbetslaget där vi stämmer av status och en i taget får tid att dela med sig av sin upplevelse. På det sättet får jag en bra överblick av arbetet på avdelningarna och kan stötta pedagogerna i deras arbete där det behövs.

Berätta om hur ni introducerade Unikum för vårdnadshavare!

– På en av mina förskolor hade vi riktigt bra tajming eftersom vi i samband med införandet hade rekryterat en ny pedagog som vi skulle presentera. Vi passade på att skicka ett “teaser”-meddelande till vårdnadshavare där det stod att de skulle logga in Unikum för att ta reda på vem den nyanställda pedagogen var. Den dagen var det många vårdnadshavare som loggade in Unikum! Vi har också skickat meddelande till vårdnadshavare där vi informerat om appen Unikum Familj. Jag har förstått att vårdnadshavare uppskattar möjligheten att få pushnotiser om sitt barn i appen.

Hur stöttar Unikum det dagliga arbetet i förskolan?

– Med hjälp av Unikum kan jag som rektor följa arbetet på ett helt nytt sätt eftersom jag får en bra överblick över det dagliga arbetet på förskolorna. Pedagogerna har tillgång till ett verktyg där de kan planera och reflektera tillsammans och de förstår kopplingen till läroplanen eftersom de kan koppla dokumentationen mot målen i läroplanen i Unikum. Några pedagoger har redan kastat sig över Skolbanken där de hittar inspiration och kan återanvända mallar och planeringar för att utveckla sitt eget arbete.

 

Lärlogg är favoriten

Vilken är din favoritfunktion i Unikum?

– Lärlogg är en solklar favorit! Lärloggar har skapat en ny nivå av arbete på förskolorna där pedagogerna kan dokumentera med hjälp av ljud, bild och text och sedan enkelt dela det med varandra, vårdnadshavare och rektor. Jag blir så imponerad över det fina arbete som görs på förskolorna och som jag kan följa via Unikum.

Tack vare Unikum får jag en bra överblick över mina 35 medarbetare och 140 barn, genom några enkla knapptryck

– Jag vill också tillägga att Unikum som verktyg är ovärderligt! Tack vare Unikum får jag en bra överblick över mina 35 medarbetare och 140 barn, genom några enkla knapptryck. Jag behöver inte springa runt till åtta avdelningar utan hittar allt samlat i Unikum. Jag och mina kollegor är så tacksamma för att vi nu kan använda ett verktyg som verkligen är anpassat för förskolan.

 

Upptäck mer

Nyfiken på Unikum Förskola? Läs mer här. 

Vill du prova Unikum i din förskola? Fyll i det här kontaktformuläret. 

Vill du bekanta dig med verktyget? Se ett av våra tidigare webbinarier “Så funkar Unikum Förskola”.