Hur ser ni på digitalisering på Morgongåva förskola?


Linda Hallgren jobbar som förskollärare och kvalitetsledare på Morgongåva förskola i Heby Kommun. Linda och hennes kollegor brinner för barnens lärande och digitalisering i förskolan. Häng med när Linda berättar om Morgongåva förskolas arbete med digitala verktyg.

Vad är det bästa med att vara förskollärare?

– Alla barn så klart, det är för dem jag arbetar. Barnens bästa går alltid i första hand.

Hur länge har du jobbat inom förskola?

– Jag startade min karriär för 16 år sedan här i Heby Kommun, då som barnskötare. Jag visste redan då att detta var vad jag skulle arbeta med och valde att vidareutbilda mig till förskollärare för 7 år sedan. Jag har snart arbetat som förskollärare i 3,5 år på Morgongåva förskola där jag trivs och utvecklas varje dag.

Hur ser ni på digitalisering på Morgongåva förskola?

– Vi ser det som något roligt men också som ett område där vi behöver utvecklas. Vi har diskuterat vad digitalisering betyder för de olika åldersgrupper vi har på förskolan och hur vi kan arbeta kring detta.
 Vi har också diskuterat mycket kring vad digitalisering betyder för oss pedagoger och hur vi kan arbeta med det. Vi har en digitaliseringsgrupp där en pedagog från varje avdelning deltar, den gruppen träffas en gång i månaden. Där delger vi varandra tips och tricks, vi berättar vad vi arbetar med just nu. Vi i denna grupp kommer att få möjlighet till fortbildning inom området digitalisering. Vi vill vara väl förberedda inför den nya läroplanen.

Hur använder du digitala verktyg för att stödja det pedagogiska arbetet med barnen?

– Jag använder mig av iPaden, projektor och dator tillsammans med barnen. Vi reflekterar direkt och letar information. Vi använder oss av de digitala verktyg vi har på förskolan för att förstärka i de lärmiljöer vi har. Barnen har använt qr-koder till att lyssna på saker och sånger från andra länder och då behövt arbeta med iPaden. Projektorn har jag använt när jag har högläsning, i programmerings syfte och vid tillfällen då det varit fördelaktigt att alla kan se samtidigt.

Hur hjälper lärportalen dig med att samla ert pedagogiska arbete?

– Det bästa är att allt blir samlat på samma ställe. Vi skapar grovplaneringen för hela terminen här men också planeringar för de aktuella arbetena, detta med fokus mot barnens intressen. När vi ser ett lärande hos barnen dokumenterats detta och då är det praktiskt att kunna koppla dem till planeringar, lägga dit läroplansmål och etiketter. Det betyder att vi kan både se bakåt men också se hur vi kan utmana barnen vidare.

Hur hjälper lärportalen dig med uppföljning och kvalitetsarbete?

– Eftersom både planeringar och lärloggsinläggen är kopplade till varandra är det lätt. Funktionen reflektion/analys ger oss möjlighet att reflektera direkt till planeringarna och då skapa nya utmaningar. I reflektionsdelen kan man följa arbetet, vilket gör att man kan utvärdera och se hur och vad man kan utmana vidare i. Tack vare att allt är sammankopplat kan både pedagogerna på avdelningen men även förskolechefen se den pedagogiska dokumentationen. Tillsammans med min nuvarande chef Maria Byström används dessa delar i Morgongåva förskolas kvalitetsarbete.

På vilka sätt effektiviserar lärportalen ditt dagliga arbete?

– Det är en lätt och roligt portal att arbeta i, jag har systemet igång hela tiden. Inläggen görs tillsammans med barnen direkt i anslutning till lärprocessen. Barnets tankar och funderingar kan noteras.

Hur fungerar lärportalen i er verksamhet?

– Alla pedagoger använder Unikum i sin verksamhet och alla pedagoger är delaktiga i att göra inlägg, skapa planeringar, ha utvecklingssamtal etc. Varje arbetslag skriver reflektioner en gång i veckan på deras aktiva planeringar. Jag har många nyfikna och intresserade kollegor och det gör att Unikum är väldigt aktivt i vår verksamhet.Vårdnadshavare uppskattar att få ta del av verksamheten och deras barns utveckling och lärande, många vårdnadshavare använder inläggen som samtalsämne hemma. De tittar tillsammans på bilder och läser texten.

Hur fungerade det att komma igång med portalen för er?

– Vi startade upp arbetet kring portalen samtidigt som jag började på Morgongåva förskola. Min dåvarande chef gav mig möjlighet att hålla små kurser för mina kollegor i portalen. Varje fredag hade mina kollegor tillfälle att komma till mig och vi gick igenom grunderna och tankar kring inlägg. Kurserna gav alla möjlighet att var delaktiga och få möjlighet till fortbildning på ett lätt och snabbt sätt, dessa tillfällen var väldigt uppskattade bland kollegorna. Jag är stolt över mina kollegor, de har varit nyfikna, frågvisa och glada.

– På varje arbetsplatsträff fick jag möjlighet att ha diskussioner i hel grupp eller i små grupper, här diskuterade vi frågor som t.ex. För vem är portalen? Hur bör ett lärloggsinlägg se ut? Vad kan vi göra i portalen? Tack vare kurserna och diskussionerna fick alla samma möjlighet och detta gjorde att alla ”var med på tåget”.

Hur får ni föräldrarna att vara delaktiga i barnens utveckling och lärande?

– Vi lyfter upp fördelarna med att ha barnens utveckling och lärande på samma ställe, detta lyfts både genom utvecklingssamtalen men också att vi berättar och visar vårdnadshavarna hur enkel portalen är.

Vilka är de största fördelarna med lärportalen?

– De största fördelarna enligt mig är:

  1. All pedagogisk dokumentation är på ett och samma ställe.
  2. Kvalitetsarbetet är tydligt och det är lätt att reflektera och analysera.
  3. All personal kan vara delaktig i all planering, dokumentation etc.
  4. Skolbanken är en skattkista med en massa idéer och tips.

Hur använder ni Unikum Academy?

– Vi har använt testet som ligger där, då ser man vilka delar som man är osäker på. Pedagogerna har sedan fått en länk till Unikum Academy där de har kunnat gå in och titta på just de områdena som de varit osäkra på.

Vilket är dina tre bästa tips och tricks i portalen?

– Mina bästa tips är:

  • Använd er av Reflektion/Analys delen, det gör det systematiska kvalitetsarbetet, SKA lättare.
  • Etiketter, etikettera alla era inlägg. Ska ni vid ett senare tillfälle titta efter något speciellt t.ex vad har det skett för utveckling och lärande inom matematik? Tryck på etiketten matematik och få upp allt ni etiketterat.
  • Använd portalen till era utvecklingssamtal, med en bra mall för samtalet är detta ett sätt att få vårdnadshavarna delaktiga samt ha ett inflytande i verksamheten.

Om Morgongåva förskola

Morgongåva förskola ligger mitt i samhället med närhet till skog och naturområden. Förskolan är byggd på sextiotalet och består av fem avdelningar.