Fördelarna med digital närvarohantering i förskolan – Domsagans förskola berättar

På Domsagans förskola i Staffanstorp har man kommit igång bra med digital närvarohantering i förskolan. Sandra Olsson, legitimerad förskollärare och sagopedagog berättar om fördelarna med att hantera närvaro digitalt och hur de lyckats få vårdnadshavare delaktiga i arbetet.

Domsagan är en liten privat förskola i hjärtat av Staffanstorp. Här arbetar sju pedagoger och på avdelningarna Fjärilen och Larven går 33 barn. För cirka ett år sedan började förskolan hantera närvaro digitalt med hjälp av Unikums verktyg Närvaro Förskola vilket gjort vardagsarbetet enklare och bidragit till mer utrymme för den pedagogiska undervisningen.

Hur underlättar Närvaro Förskola vardagen på Domsagans förskola?

–Via verktyget får vi en bra överblick av alla barn direkt på morgonen – vi ser vilka barn som kommer vara på plats och mellan vilka tider, samt vilka barn som är frånvarande eller lediga den dagen. Det är lätt att räkna ut hur många vi blir till frukost, mellis osv. Vi får en bra start på arbetsdagen helt enkelt!

Tidigare hanterade vi närvaro med hjälp av papper och penna vilket krävde att vi hade full koll på listorna med alla barns namn. Tack vare den digitala in- och utcheckningsfunktionen i Unikums verktyg kan flera pedagoger ta närvaro parallellt på sina respektive plattor. Det är enkelt att räkna in barn när vi är ute på gården, på utflykt eller har brandövning.

Allt samlat på ett ställe

Vilka funktioner uppskattar ni?

–Det bästa är att vi har allt samlat på ett ställe – vi hanterar närvaro i samma verktyg som vi hanterar dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Vi kan enkelt hoppa från att hantera ett barns närvaro till att dokumentera, vilket gör det lätt att fånga barnets lärande.

Vi uppskattar möjligheten att ta närvaro för olika grupper. Vi kan välja mellan att ta närvaro för hela förskolan eller för en specifik avdelning/grupp. På sommaren har vi sammanslagning med en annan förskola och med några enkla knapptryck kommer vi åt båda förskolorna direkt i verktyget.

 

Finns det några funktioner som gör att ni sparar tid?

–Vårdnadshavare kan lägga in sitt barns vistelsetider, ledighet eller frånvaro direkt i appen Unikum Familj. Det underlättar för vårdnadshavare, men även för oss när vi ska lägga vårt schema.

Om försäkringskassan ringer kan vi snabbt gå in i den digitala kalendern för att ta fram när ett barn varit närvarande, ledigt eller frånvarande. Tidigare förvarade vi all närvaro i en pärm i sex månader.

 

Berätta om hur ni varit delaktiga i processen att ta fram Närvaro Förskola!

–Våren 2021 var vi testpiloter för verktyget. Genom piloten fick vi möjlighet att testa verktygets funktioner. Vi hade en nära dialog med produktutvecklare på Unikum som var mycket lyhörda och lyssnade på våra tankar och önskemål. Vi fick möjlighet att komma med förbättringsförslag och flera av våra idéer blev faktiskt till verklighet. Det känns kul att vi fick bidra med våra synpunkter utifrån hur vi arbetar i förskolan.

 

Hur har ni fått vårdnadshavare med på tåget?

–Vi skapade “Testelina Test” i Unikum – ett fiktivt barn som vi använde oss av på flera föräldramöten för att demonstrera hur verktyget funkar och hur vårdnadshavarna lägger in sina barns vistelsetider steg för steg. Vi har publicerat en lathund för vårdnadshavare i Unikum som de kan utgå ifrån ifall de behöver fräscha upp sina kunskaper. Vi har fått positiv feedback från vårdnadshavare som uppskattar verktyget.

 

Har du några tips till andra förskolor om hur man kommer igång med digital närvarohantering?

–Ett tips är att köra digital och analog närvarohantering parallellt till en början. På så sätt blir det en mjukstart som gör det enklare att få med alla på tåget och att få till de nya rutinerna. När rutinerna börjar sitta kan man sakta men säkert släppa pappret och gå över till det digitala helt och hållet.

Upptäck mer

Nyfiken på Unikum Närvaro Förskola?

Med Unikum Närvaro Förskola kan du på ett enkelt sätt hantera barnens närvaro och frånvaro i Unikum. Läs mer och prova verktyget gratis.