Få snurr på hela kvalitetshjulet i Unikum

På förskolorna Dibber AB har man lyckats fått snurr på det systematiska kvalitetsarbetet. Under SETT-dagarna 2019 berättar Pia Maria Berg från Dibber om deras arbete med SKA och de framgångar och utmaningar de stötte på under processens gång.

Några av framgångarna för att få snurr på det systematiska kvalitetsarbetet har varit:

  • En tydlig organisation med lokalt Unikumansvariga
  • Handledning i systematiskt kvalitetsarbete
  • God samverkan med vårdnadshavare

 

När Unikum kopplade på reflektion och analys såg vi att wow, det här är ett verktyg för oss. Den största framgången är att man kan gå hela kvalitetshjulet runt i Unikum.

Pia Maria Berg

Utvecklingsledare på Dibber AB

Se hela föreläsning med Pia Maria från Dibber och Annika från Unikum

Läs mer om hur Unikum ger stöd för det systematiska kvalitetsarbete i förskolan.