Effektiv och enkel lärportal

Susanna Adel Widlert har gedigen erfarenhet som lärare och arbetar som kvalitetschef och vårdlärare på Institute af Lärande som inriktar sig mot gymnasial vuxenutbildning. Unikum har träffat Susanna och fått ta del av hennes pedagogiska tankar.

Susanna har, tillsammans med de andra lärarna, genom Unikums lärportal effektiviserat arbetet med återkoppling och respons på elevernas uppgifter. Hon beskriver vidare att det finns en enkelhet och tydlighet för eleverna om var de hittar allt pedagogisk material såsom planeringar, uppgifter och dokumentation. Hur detta stöttar och hjälper eleverna att nå sina mål.

Vad är det bästa med att var vara lärare?

– Att kunna förmedla kunskap till andra och att se att eleverna utvecklas i sitt lärande. Att eleverna inser att de kommer ut i ett viktigt arbete som undersköterskor. Men även att ge eleverna stolthet, de ska ska känna att de lyckas när de gör något bra! Sen är ju inte den ena dagen den andra lik, det är ständig variation. Det är det roligaste med att vara lärare.

Vilka ämnen undervisar du i?

– Jag undervisar i alla ämnen som ingår i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.

Vilka undervisningsformer arbetar du med?

– Jag undervisar i både klassrum och på distans. Och i båda fallen så är lärportalen viktig för kommunikation och tydlighet.

Vilka digitala verktyg arbetar du med i din undervisning?

– Jag använder i stort sett bara lärportalen, eftersom det blir enklast för eleverna när allt finns på samlat på samma ställe. I övrigt så skapar jag PowerPoint-presentationer som jag sedan lägger in i lärportalen så att eleverna har möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt komma åt dessa. Jag behöver inte maila eller skriva ut presentationer längre, vilket är miljö- och tidsbesparande.

Hur hjälper dig lärportalen i ditt arbete?

– Jättemycket! Eftersom jag på ett enkelt sätt har kontakt med eleverna sju dagar i veckan och 24 timmar om dygnet, om så önskas. Det underlättar väldigt mycket för kommunikationen. Jag kan ge snabbt återkoppling till eleverna och det håller eleverna igång så att de kan gå vidare till nästa uppgift.

Hur hjälper lärportalen dig med uppföljning och kvalitetsarbete?

– På ett mycket bra sätt! Jag kan följa uppgifter som lämnats in och på ett enkelt sätt gå tillbaka och se vad jag gett för svar på tidigare inlämningsuppgifter. Det är väldigt bra att allt finns samlat och dokumenterat på ett och samma ställe.

På vilket sätt stöttar och hjälper lärportalen dina elever att nå sina mål?

– Eleverna får alltid snabb respons och de får kommentarer om vad de behöver tänka på och förbättra till nästa uppgift. Det hjälper också deras framtida prestationer då de alltid kan se sin formativa bedömning om vad de gjorde bra och vad de kan utveckla.

På vilket sätt effektiviserar lärportalen ditt dagliga arbete?

– Jag slipper använda papper och penna! All kommunikation sker via lärportalen. Inte via några utskrifter, inte via mail, inte via telefon. För oss lärare ersätter lärportalen alla andra av de vanliga kommunikationskanalerna.

Om Institute af Lärande

Institute af Lärande är en idéburen organisation som är inte ingår i någon stor skolkoncern. Grundarna Peter Sedell och Masoud Zadeh leder och utvecklar verksamheten tillsammans med sina medarbetare för att ge en utbildning av högsta kvalitet.

Den bärande idén är att ge alla kursdeltagare möjlighet att studera utifrån sina förutsättningar. Det innebär att man läser olika delar olika fort och inte i samma takt som alla andra. För att få en bra och nära kontakt med våra elever har valt att arbeta i det lilla skolformatet.

Läs mer om Institute af lärande