Dokumentation i förskolan

Med hjälp av dokumentation kan förskolan följa barnens utveckling och lärande samt utvärdera och analysera utbildningens kvalitet. I Unikum är det enkelt att göra pedagogiska dokumentationer som kan delas med vårdnadshavare, arbetslag eller rektor. Här kan du läsa om våra bästa tips kring dokumentation i förskolan.

Alla förskolor ska enligt uppdraget dokumentera utbildning och undervisning. Genom att dokumentera kan arbetslag få syn på bland annat barns utveckling, kunnande och intressen. Men det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan och hur vet man vilken dokumentation som är viktig? En bra tumregel att utgå ifrån är att dokumentationen alltid ska ha ett tydligt syfte som utgår från läroplanen. Läs mer om dokumentation i förskolan på skolverket.se.

Pedagogisk dokumentation på grupp- och individnivå

Det ska vara enkelt att skapa, ta del av, följa upp och analysera barnets och gruppens utveckling och lärande. I Unikum kan du med ljud, bild, text och video göra pedagogiska dokumentationer som enkelt delas med rektor, kollegor och, om du vill, vårdnadshavare. Du får koll på vilka mål du arbetat mot genom att koppla dokumentationer och planeringar till aktuella mål i läroplanen.

Så gör du ett Lärloggsinlägg med läroplanskoppling i Unikum:

Samla förskolans dokumentation på ett ställe

Många förskolor använder olika diagram eller formulär för att samla dokumentation kring läroplansmål för exempelvis matematik, språk, naturvetenskap och teknik. I Unikum finns möjligheter att samla dokumentationen digitalt på ett ställe. Med Lärområden i Unikum Förskola får pedagoger och rektorer en bra översikt av dokumentationen hela vägen från planering till analys. Det är enkelt att ta fram egna lärområden och koppla till önskade mål i läroplanen för att få de dokumentationer som kopplas till målen samlade under Lärområdet.

Så skapar du ett Lärområde i Unikum:

Upptäck mer

Hur hänger pedagogisk dokumentation ihop med systematiskt kvalitetsarbete?

Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete är två kända begrepp inom förskolans värld, men hur relaterar de två begreppen till varandra? Och hur dokumenterar man på ett effektivt sätt som gör vardagen enklare? Unikum bjöd in författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby till ett webbinarium för att diskutera begreppen. Läs mer om deras tankar kring pedagogisk dokumentation i förskolan.

Nyfiken på Unikum Förskola? Läs mer om Unikum i förskolan och prova verktyget kostnadsfritt!