Digital närvarohantering: “Vi får nya lärsituationer tillsammans med barnen”

På förskolan Lövsångaren i Huddinge kommun hanterar man in- och utcheckning digitalt med hjälp av Unikums verktyg Närvaro Förskola. Digital närvarohantering har gjort vardagen lite enklare och bidragit till nya lärsituationer tillsammans med barnen. Vi har träffat barnskötaren Sofia och förskolläraren Linda för att höra mer om förskolans arbete.

En vintermorgon i slutet av januari besöker vi förskolan Lövsångaren. Förskolans gård fylls snabbt på med ivriga barn i olika åldrar. Glada tjut hörs när barnen turas om att åka kana nedför den isiga slänten, klättrar i klätterställningen och springer runt bland träden som omringar den stora gården.

Närvarolista nära till hands

Med några enkla knapptryck checkar Linda, Sofia och deras kollegor in barnen som anländer. Sofia uppskattar att hon alltid har närvarolistan nära till hands i telefonen.

– Genom att vi tar närvaro digitalt via telefonen kan jag checka in barnen direkt där jag står och slipper avbryta en pågående aktivitet med barnen för att gå iväg och kryssa i en analog lista. Barnen anländer vid olika tidpunkter på morgonen och den digitala listan i telefonen underlättar arbetet med att checka in.

– Eftersom vi hanterar närvaron digitalt har vi ofta mobiltelefonen med oss vilket hjälper oss att fånga lärandet som sker i stunden. När vi till exempel befinner oss ute i skogen med barnen har vi mobilkameran nära till hands vilket gör det enkelt att ta bild på lärandet vi ser där och då, fortsätter Linda.

Vårdnadshavare uppskattar att de kan lägga in sitt barns vistelsetider

Förskolan har fått positiv respons från vårdnadshavare som uppskattar att de kan anmäla frånvaro och lägga in barnets vistelsetider på egen hand. Dessutom har personalen sett en minskning av antalet telefonsamtal och sms från vårdnadshavare.

– Vårdnadshavare tycker att det är skönt att de kan anmäla frånvaro, ändra vistelsetider, och hitta viktig information snabbt och enkelt via appen Unikum Familj, berättar Sofia.

– Givetvis får vårdnadshavare ringa eller skicka sms om de så önskar, men vi har sett en minskning av kommunikation den vägen sedan vi började använda Närvaro Förskola, förklarar Linda.

“Jag gillar att vi har allt på ett ställe. Idag hanterar vi närvaro på samma ställe som vi samlar lärande och information – en kommunikationskanal gör vardagen lite enklare”

Vad ser ni för fördelar med digital närvarohantering?

– Det ger en bättre överblick av dagen. Vi får en snabb överblick av antalet barn som är närvarande, frånvarande respektive lediga en specifik dag. Vi kan enkelt se vilken tidpunkt ett barn checkade ut och ifall de varit frånvarande en viss dag vilket underlättar när Försäkringskassan ringer, förklarar Sofia.

Jag gillar att vi har allt på ett ställe, fortsätter Linda. Idag hanterar vi närvaro på samma ställe som vi samlar lärande och information – en kommunikationskanal gör vardagen lite enklare.

Dessutom sparar vi tid! Räkna in-funktionen i verktyget gör att vi sparar tid när vi ska lämna förskolan tillsammans med barnen – vi radar upp alla barn, räknar in dem via verktyget och ser snabbt vem som saknas.

Nya lärsituationer uppstår

– Digital närvarohantering har bidragit till nya lärsituationer tillsammans med barnen. Den digitala in- och utcheckningen fångar barnens intresse och nyfikenhet och har öppnat upp för samtal kring digitalisering. Barnen tycker att incheckningen är spännande och vill gärna leta upp sitt eget namn i listan och checka in sig själva när de anländer på morgonen.

3 tips

Linda och Sofias bästa tips för att lyckas med införandet av ett digitalt verktyg för närvarohantering.

Var tydlig gentemot vårdnadshavare

Sofia och Linda lyfter vikten av att vårdnadshavare förstår att mobiltelefonen är en arbetsverktyg som används för att checka in och ut barnen vid lämning och hämtning. Genom att vara tydlig undviker man eventuella missförstånd.

Boka in utbildningsdag för personalen

På Lövsångaren fick all personal utbildning i Närvaro Förskola på en studiedag. Alla fick möjlighet att testa verktyget och fick stöttning i att komma igång, vilket gjorde övergången från tidigare arbetssätt enklare. Sofia och Linda lyfter utbildningsdagen som viktig eftersom den ger alla förutsättningar att lära sig verktyget.

Ställ upp som “test-förskola”

Tillsammans med ett fåtal förskolor i Huddinge kommun fick Lövsångaren testa Närvaro Förskola innan Unikum lanserade verktyget i hela kommunen. Linda och Sofia uppskattar att de fick möjlighet att testa verktyget i lugn och ro och att Unikum samlade in tankar och önskemål och utvecklade verktyget utifrån feedbacken.