Tokenkelt att hantera barnens tider i Unikum

Nu utvecklar vi smidig hantering av närvaro i Unikum. Vårdnadshavare lägger in sitt barns tider, frånvaro eller ledighet och det ger därmed personalen bra överblick. Det blir också enkelt för rektor och personal att se historik och statistik för veckan och dagen.

Underlättar för personalen

Med Närvaro i Unikum blir det enkelt för personalen att hålla koll på:

  • mellan vilka tider barnen är närvarande
  • när ett barn är frånvarande eller ledigt
  • när vårdnadshavare meddelat att annan hämtar
  • avvikelser från schemat

Det är även smidigt att se statistik över beläggningen och ta del av information från vårdnadshavare.

Enkelt för vårdnadshavare att lägga in barnets tider

Vårdnadshavare lägger smidigt in sitt barns tider direkt i Unikum Familj-appen, Unikums app för vårdnadshavare. För att underlätta att lägga in barnets vistelsetider ser vårdnadshavare förskolans öppettider och planeringsdagar med mera direkt i appen.

I Unikum Familj sköter vårdnadshavare lätt:

  • sitt barns grundschema
  • frånvaroanmälan
  • ändringar av tider
  • information när annan hämtar

VIDEO: Så ställer du in öppettider och undantag för din förskola

Frågor och svar

Kan förskolan lägga in avvikande tider, som exempelvis APT?

Ja, det är smidigt för förskolan att lägga in APT eller andra avvikelser i öppettiderna och dessutom skriva information till vårdnadshavare. Kanske behöver förskolan till exempel förtydliga att vårdnadshavare kan kontakta rektor om de är behov av omsorg den aktuella tiden.

Hur länge sparas närvaron i Unikum?

Det bestämmer huvudmannen utifrån sin dokumenthanteringsplan. Huvudmannen beställer gallring när det är dags för det.

När släpps Unikum Närvaro Förskola?

Vi planerar att ha verktyget färdigt hösten 2021. Hör gärna av dig om du är intresserad till hejforskola@unikum.net

Vad kostar Unikum Närvaro Förskola?

Fristående förskolor: Kostnaden för Unikum Närvaro Förskola är per år: 52 kr/barn + 1050 kr
Kommuner: Hör av dig till er kontakt på Unikum.

Kan vår förskola vara med och tycka till eller testa?

Vill din förskola vara med och tycka till när vi utvecklar den nya närvaro-funktionen får du gärna höra av dig till annika.onnerlov@unikum.net

Vi har Tempus idag, ska vi använda Unikum istället?

Unikums närvaro kompletterar Tempus resursplanering och schema. Tempus erbjuder till exempel närvarostatistik och rapporter för varje enhet och kommun. Med Tempus har personal, administratörer och chefer överblick över scheman och faktisk närvaro och kan personalplanera utifrån detta. Har ni Tempus behöver ni inte Unikums närvaro-funktioner. Läs mer om Tempus.

Anmäl intresse redan nu. Ställ dig i kö för att prova Närvaro gratis i 30 dagar. Läs mer här.