Stockholm väljer Unikum – användarvänlighet viktigast för nya Skolplattformen

Stockholms Stad har valt Unikum för pedagogisk planering och kunskapsbedömning i sin nya Skolplattform. Unikum blir därmed tillgängligt för Stockholms alla 140 000 barn, elever och studerande och 23 500 medarbetare samt vårdnadshavare efter hand från läsåret 2018/2019. Avtalet tecknades idag efter ett mångårigt förberedelsearbete och en noggrann urvalsprocess där användarvänlighet prioriterades högt.

Idén med Stockholms nya Skolplattform är att ge större möjligheter till individuell anpassning för varje barn och elev, med ökad delaktighet och insyn för alla. Detta genom ett mobilt och digitalt arbetssätt som sparar tid och minskar administration. Här blir Unikum en naturlig pusselbit.

– Skolplattformen kommer att stötta Stockholms förskolor och skolor i deras digitaliseringsarbete och vara en viktig del i att åstadkomma ett digitalt lyft för pedagoger, elever och barn. Det är mycket glädjande att vi efter flera års omfattande arbete nu kan få de sista delarna i skolplattformen på plats, säger Johanna Engman, tf it-direktör i Stockholms stad.

Unikum är Sveriges mest använda digitala verktyg för mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Unikum innehåller bland annat den nationella Skolbanken med över 300 000 pedagogiska planeringar som delas mellan lärare över hela landet. Över 1 miljon användare har tillgång till Unikum i tusentals skolor i Sverige, via mobil, iPad och bärbar dator.

– Det är kul att Stockholm har lagt så stor vikt vid användarvänlighet när de valt verktyg. Pedagoger, lärare och elever behöver kunna fokusera på lärandet, och då ska verktygen hjälpa till, och inte krångla till det. Vi verktygsmakare har ett stort ansvar att hela tiden lyssna på användarna och slipa verktygen, säger Jonas Ryberg, VD och grundare på Unikum.