Pluttra blir del av Unikum när Loops renodlar

Dokumentationsverktyget Pluttra – ett av Sveriges största på pedagogisk dokumentation i förskolan – blir en del av Unikum i samband med att Loops renodlar sin verksamhet. Unikum var redan tidigare Sveriges största verktyg för pedagogisk dokumentation, och blir tillsammans blir tvåan Pluttra ännu starkare. Detta sker lagom till att digitala verktyg i förskolan blir ett lagstadgat krav i juli 2019.

Unikum har förvärvat förskoleverktyget Pluttra från Loops Education, i samband med att Loops nu renodlar sin verksamhet kring sitt lärandeverktyg med samma namn. Pluttra har varit en del av ett 20-tal kommuners och många hundra förskolors arbete kring pedagogisk dokumentation och kvalitet.

Förvärvet innebär att Pluttras användare och deras dokumentation flyttas över till Unikum, och att användarna efter sommaren kan jobba vidare med Unikum Förskola. Ett antal kommuner är redan igång med flytten, och de flesta väntas vara klara under augusti.

Vi känner många av Pluttras användare och kunder, och är väldigt glada att få jobba närmare dom. Tillsammans blir vi starkare när vi fortsätter utveckla världens bästa verktyg för förskolan, säger Jonas Ryberg, grundare på Unikum.

Unikum är Sverige mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan. Förvärvet av Pluttra utökar ledarskapet. 1 miljon användare i kommuner över hela landet har betalda konton i Unikum. Den Nationella Skolbanken är en del av Unikum och innehåller över 300 000 pedagogiska planeringar.

Den första juli 2019 blir digitala verktyg obligatoriska i förskolan, i samband med förskolans reviderade läroplan Lpfö18 träder i kraft. Unikum Förskola gör det smidigt att arbeta i enlighet med förskolans nya läroplan Lpfö 18, med pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och dialog med hemmet.

Pluttra utvecklades 2010 av Lin Education och spreds snabbt över landet bland förskolor som var intresserade av pedagogisk dokumentation och kvalitet. Genom försäljningen av Pluttra är nu Loops Education klara med sin renodling av produkter och ägarstruktur, med separationen från Lin Education, och med ny VD. Därmed kan man helt fokusera på Loops, i Sverige och internationellt.

I och med samarbetet med Unikum har vi hittat en stark och seriös partner som har ett mycket bra rykte i skolvärlden. För oss är kundernas bästa i fokus, och med Unikum har vi säkerställt en bra framtid för våra kunder på Pluttra, säger Joakim Karlén, VD Loops.

VIDEO: Lin Educations grundare Josef Lind med Annika och Jonas från Unikum berättar om Pluttras flytt