På gång

På gång

Nya kurs- och ämnesplaner

Den 1 juli 2022 börjar de nya kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan, grundsärskolan att gälla. För gymnasiet är det en del ändrade ämnesplaner och förändringar i vissa program som gäller fr.o.m. 1 juli 2021.

Mer info om nya kurs- och ämnesplaner finns att läsa hos Skolverket; grundskolans beslutade kursplanerförslag till revidering av grundsärskolans kursplan samt beslutade och kommande ändringar för Gymnasieskolan.

 

Grundskolans kursplaner i Unikum – 1 juli 2022

Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in de nya kursplanerna. Det är främst centralt innehåll och kunskapskrav i respektive ämne som ändras. De nya kunskapskraven är mindre omfattande och ni kommer att känna igen er utifrån hur vi löser det idag med Blå kunskapskravstabeller. Vi aktiverar dem när de börjar gälla – dvs efter 1 juli 2022. Tills dess finns nuvarande kursplaner.

 

Gymnasieskolans ämnesplaner i Unikum – 1 juli 2021

Parallellt med arbetet för grundskolan ändrar vi även ämnesplaner och program för gymnasiet. Ändringar i ämnesplanerna som är beslutade ändras först. Sedan fyller vi på med ändringar i program utifrån tillämpningsdatum. Vi inväntar beslut på de förslag som ligger för andra ändringar och tar dem sedan vartefter. Vi aktiverar dem när de börjar gälla, tills dess finns nuvarande ämnesplaner/program.

 

Grundsärskolans kursplaner i Unikum – 1 juli 2022

Kursplanerna för grundsärskolan är ännu inte beslutade. Vi följer processen och hoppas att de blir beslutade i god tid innan de börjar gälla – 1 juli. Vi lägger in dem så snart vi får tillgång till de beslutade kursplanerna.

 

Frågor och svar

Vad kommer att hända med kopplingar till nuvarande kursplan i våra planeringar?

När vi lägger in de nya kursplanerna finns kopplingar till de nuvarande. När du sedan kopierar en planering kommer den nya planeringar ha kopplingar till nya kursplanen – helt magiskt!

Vad händer med bedömningar gjorda före 1 juli?

Den senaste bedömningen som är gjord ligger kvar. När du sedan gör en ny bedömning sker det mot de nya kursplanerna. De gamla bedömningarna hamnar som vanligt i elevens arkiv.

Behöver vi göra något med Unikum på vår skola för att få de nya kursplanerna?

Nej, vi lägger in allt så snart vi kan och siktar på att vara klara att publicera den 1 juli 2022 (1 juli 2021 för gymnasieskolans ämnesplaner). Om du skulle se något som inte stämmer – stavfel eller annat – får du gärna höra av dig till din närmaste Unikumsupport i kommunen/organisationen, eller mejla till support@unikum.net