Så utvecklar vi närvaron i förskola och fritids

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i Unikum för att på bästa sätt möta behoven. Under hösten genomför vi förbättringar i Unikum Närvaro för förskola och fritidshem genom att förtydliga gränssnittet, göra det enklare att ångra när man gjort fel och snabbt se mellan vilka tider vårdnadshavare rapporterat in frånvaro för dagen.

Tydligare utseende för in- och utcheckning i barnvyn [SLÄPPT]

För att göra det tydligare om ett barn är in- och utcheckat kommer knapparna ge tydligare indikation på vilken status barnet har. Stäng-knappen blir ett kryss som flyttas upp till övre högra hörnet så det inte upptar onödigt utrymme för annan viktig information.

Smidigt ta bort när du råkat göra fel [SLÄPPT]

Det är lätt hänt att felaktigt checka in eller ut fel barn, skriva information eller frånvarorapportera på fel ställe, därför kan du inom kort ta bort felaktig inmatning direkt i barnvyn.

Se frånvaro del av dag direkt i översikten för gruppen [SLÄPPT]

Förutom att frånvaro del av dag syns i flödet i barnvyn kommer det också visas i översikten för gruppen. Det gör det enklare att planera dagen och att hantera in- och utcheckningar.

frånvaro del av dag visas i översikten

Information gällande dagen från vårdnadshavare [SLÄPPT]

Det behöver vara enkelt för vårdnadshavare att kommunicera ändringar gällande dagens lämning och hämtning och för personalen att ta emot informationen. Därför kommer vårdnadshavare kunna skriva information direkt i Lämna hämta. Här kommer de även kunna markera sitt barn som ledigt. Informationen visas direkt i Unikum Närvaro, så personalen enkelt kan agera utifrån den.

 

Ställ in antal dagar i förväg som vårdnadshavare får lägga in sitt barns tider [SLÄPPT]

Idag får vårdnadshavare lägga in sitt barns tider med två kalenderveckors framförhållning. Ett önskemål från kommuner och förskolor är att kunna ställa in antal dagar utifrån förskolans, fritidshemmets eller kommunens önskemål. Vi planerar därför under hösten att göra det enkelt att ställa in antalet dagar direkt i vyn där öppettiderna ställs in för kommunen, förskolan eller fritidshemmet.