Förbättringar i Säker Anteckning

Vi har uppdaterat funktionaliteten i vårt verktyg Säker Anteckning – nytt är att du nu kan spara dina anteckningar som ett utkast. Läs mer om uppdateringen här!

Vi har lyssnat på era önskemål om en utkast-funktion i Säker Anteckning och har nu släppt funktionaliteten som gör det möjligt.

När en säker anteckning är sparad som utkast kan endast författaren till anteckningen läsa och redigera den. Utkastet syns varken i översikter eller arkivet – det är synligt först när anteckningen är publicerad. När du känner dig redo att dela dina anteckningar med andra som möter barnet/eleven är det enkelt att publicera.

Funktionaliteten underlättar för dig som exempelvis påbörjat ett arbete som du önskar fortsätta med vid ett senare tillfälle.