Fem tips från Hilda i supporten

Varför loggas jag ut från Unikum? Varför ser vårdnadshavare och elever inte föreslagna tider för utvecklingssamtalet? Varför kan jag inte reflektera och analysera i planeringen? Hilda, en av våra stjärnor i supporten, har sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får från våra användare och delar med sig av sina bästa verktygstips och tricks på hur man kan underlätta arbetet i Unikum. Dela gärna artikeln med kollegor som du tror kan ha nytta av tipsen!

Automatisk utloggning – spara ofta!

Det finns en spärr i Unikum som gör att användare loggas ut efter 45 minuter om sidan inte har uppdaterats. Utloggningen sker per automatik och görs av säkerhetsskäl. Vi rekommenderar att du sparar ofta. Tänk på att även uppdatera samtliga flikar/fönster som du arbetar i efter att du sparat utkastet, på så sätt säkerställer du att alla dina fönster/flikar är uppdaterade med den senaste informationen.

Föreslagna tider för utvecklingssamtal – tilldela i samma grupp!

I Unikums verktyg Samtalet har pedagoger och lärare möjlighet att lägga in tider för utvecklingssamtal för att låta vårdnadshavare välja tider som passar. För att elever och vårdnadshavare ska kunna se föreslagna tider för utvecklingssamtal är det viktigt att:

  1. Barnet/eleven har rätt samtalsmall tilldelad. Tider föreslås efter att en mall har blivit tilldelad.
  2. Tider måste föreslås i samma grupp som samtalsmallen är tilldelad i. Det är inte möjligt att exempelvis tilldela mallen i en mentorsgrupp, och föreslå tider i en hemklass.

Här kan du läsa mer om hur du föreslår eller bokar tider inför utvecklingssamtalet.

Om en elev är kopplad till flera enheter (t.ex. skola och fritidshem) behöver vårdnadshavare aktivt välja den enhets samtalstider som denne önskar se. Det gör vårdnadshavaren genom att först gå in på rätt enhet i Unikum och sedan vidare till sitt barn, för att sedan klicka på fliken “Samtalet”. Då ser vårdnadshavaren de tider som läraren har föreslagit i gruppen. Tips är att kika i vänstermarginalen – under ”Enhet” ska det stå skolans namn istället för kommunens namn.

Elever som hanteras manuellt i Unikum – flytta först!

När en elev/barn som hanteras manuellt i Unikum (e.g. tillfälligt personnummer) ska byta klass är det viktigt att eleven/barnet läggs till i den nya klassen innan personen tas bort från den gamla klassen. Om eleven/barnet tas bort innan den lagts till i den nya klassen försvinner alla kopplingar och det blir svårt att hitta personen i systemet.

Dokumentation för enskild elev/barn – koppla inte till grupp!

Dokumentation i Unikum kan göras på grupp- och individnivå. Dokumentation som kopplas till en enskild elev/barn följer med individen och dokumentation som görs på gruppnivå kopplas till gruppen. När en grupp tas bort försvinner dokumentationen på gruppnivå. Tänk på att alltid koppla viktig dokumentation till den enskilda individen för att säkerställa att informationen följer med barnet.

Reflektion och analys i planering – koppla till grupp! (Förskola)

För att underlätta arbetet med löpande reflektioner är det möjligt att skriva reflektioner och analys i direkt anslutning till en planering i Unikum. Reflektion och analys kan endast göras i planeringar tilldelade till en grupp, och inte till en individ. Kom ihåg att koppla planeringen till en grupp när du exempelvis vill reflektera och analysera ett arbetsområde.

 

Upptäck mer

Supportportal för Unikumanvändare

I Unikum Support finns hjälpartiklar och diskussionsforum för dig som är Unikumanvändare. Till supportportalen.

Facebook-grupper för Unikumanvändare

Vi tipsar om våra Facebook-grupper Unikum Förskola, Unikum Grundskola, Unikum Gymnasium och Unikum Stödinsatser – fyra sociala användarforum för Unikumanvändare. Här kan du som använder Unikum nätverka med andra användare, dela med dig av tips och erfarenheter samt ställa frågor och besvara frågor om Unikum för din skolform.