Få smidig och enkel överblick över ditt systematiska kvalitetsarbete

Levande Läroplan i Unikum hjälper dig i förskolan att enkelt hålla koll på vilka mål du har undervisat i och under vilken tidsperiod.

Använd filtreringen när det är dags att göra er nulägesanalys. Med tidsfiltreringen ser ni snabbt vilka mål ni har gått kvalitetshjulet runt under en viss tidsperiod. Så får ni smidigt koll på planering och genomförande till reflektion och analys. Levande Läroplan ger er på så vis stöd att se vilka mål gruppen har arbetat med och ni får en vink om hur ni ska gå vidare.

Utifrån översikten kan du välja de mål du ska arbeta vidare med och få tips och inspiration på nya planeringar i Skolbanken.

 

Läs mer om hur du kan underlätta det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med hjälp av Unikum.