Den uppkopplade människan

Samhällets teknikutveckling sker i ett rasande tempo och påverkar allt runt omkring oss – allt från hur vi driver företag och organisationer till hur vi kommunicerar och dejtar. Den snabba teknikutveckling är spännande, men också skrämmande då det snabba tempot gör det svårt att förstå vart samhället är på väg. På Unikums Nyckelpersonsträff 2022 föreläste den visionära teknikoptimisten Hannes Sjöblad om teknikens påverkan på samhället och hur vi kan försöka begripa vad som pågår, och vad som kommer ske i framtiden. Här återges en sammanfattning av föreläsningen. Inspireras och fascineras av teknikutvecklingen!

Hur blev människan den mest dominerande kraften på planeten?

Människan är som bekant en intelligent art. Vi har ju faktiskt fått en hel epok – Antropocen – uppkallad efter oss och är den starkaste förändringskraften på planeten. Men vi är inte ensamma om att vara intelligenta – delfiner, bläckfiskar, kråkfåglar är bara några exempel på riktigt smarta djur. Varför är det då människan som dominerar planeten?

 • Vår förmåga att samarbeta och kommunicera – vi har en förmåga att samarbeta och kommunicera via språk som djur inte har.
 • Vår förmåga att hantera teknik/verktyg – tack vare våra händer kan vi kan ratta spakar och trycka på knappar (många djur kan enbart använda munnen).

Teknikutveckling – ett race mot noll

På en halv generations tid har vi gått från att ett fåtal mäktiga personer i världen använde datorer år 1998, till att vi idag använder oss av flera digitala enheter i vår vardag på många platser i världen.

Den snabba digitaliseringen av samhället är imponerande men har också resulterat i ett race mot noll. Vi förväntar oss inte längre att det ska kosta någonting att ringa ett telefonsamtal och genom några enkla knapptryck handlar vi allt från inredning och kläder, till mat och resor via nätet och får våra varor levererade till dörren. Å andra sidan har vi idag mycket bättre tillgång till kunskap, utbildning, tjänster och information än någonsin tidigare.

Tekniken förändrar oss – nytt paradigmskifte i sikte

Genom digitaliseringens utveckling demokratiserar vi tillgången till hälsoinformation. Vi blir alltmer benägna att koppla upp oss själva, vi sparar data om våra kroppar via smartwatches och appar, och träffar vårdgivare digitalt. Under Covid-19-pandemin fick vi tänka om kring sjukvården i samhället – istället för att som sjuk smitta andra i ett väntrum kom sjukvården hem till oss genom att vi plötsligt kunde klicka hem ett test-kit online som hängdes på vår dörr. Man kan fråga sig hur vi inte kommit på det tidigare? I alla fall verkar det som att ett nytt spännande paradigmskifte är på väg!

Digitalisering och trender i framtiden – med vilken kunskap ska vi rusta barn och unga?

Den snabba teknikutvecklingen har öppnat upp nya möjligheter, men den skapar även oro och ångest bland många. Sociala medier har visat sig påverka barn och unga negativt – den psykiska ohälsan ökar och fysiska aktiviteten minskar i jämförelse med tidigare generationer. Genom det stora informationsflödet som sköljer över oss sprids även desinformation som vi behöver lära oss att navigera runt.

Hur ska vi tänka kring den massiva förändringen vad gäller nya utmaningar, ny information och teknikförändring som vi möter och kommer möta i framtiden? Vilka färdigheter behöver vi rusta oss själva och våra barn med?

 • Information literacy – att kunna hantera informationsflöden och vara källkritisk
 • Technology literacy – att vara villig att sätta sig in i och förstå nya verktyg
 • Interpersonal skills – att kunna samarbeta, kommunicera och visa empati (det som maskiner inte kan göra)
 • Self-leadership skills – att kunna leda sig själv, ta initiativ, vara nyfiken och ha en inre drivkraft

Hannes framtidsspaning – 6 trender som kommer förändra världen under 2020-talet

 • Vi blir alltmer uppkopplade och alla ställen på vår planet blir uppkopplade
 • Ubik datateknik gör det möjligt att koppla upp oss på smarta ytor, e.g. skyltfönster och bilfönster, för att få tillgång till information
 • AI och virtuella assistenter genomsyrar alla yrken
 • Biologi blir en informationsteknologi
 • Ökad global välfärd – tjänster, information och utbildning blir allt billigare
 • Vi blir friskare och lever längre tack vare bättre livsstil och medicinsk utveckling världen över

Föreläsningen väckte många tankar och funderingar kring vad vi själva behöver göra för att anpassa oss till den snabba digitala utvecklingen, men också hur vi ska tänka gällande att fostra en ny generation in i den här snabbrörliga digitala världen.