Covid-19: Unikum för meddelanden och distansundervisning

För att hantera Covid19 är Unikums funktioner för meddelanden och distansundervisning kritiska i förskolor och skolor runt om i landet. Funktionerna används som aldrig förr, och hundratusentals meddelanden skickas varje dag till personal, elever och vårdnadshavare i alla de tusentals förskolor och skolor som använder Unikum. Nya kommuner erbjuds att snabbt få dessa funktioner på plats.

I Unikum fokuserar vi nu på att säkra att funktionerna fungerar som de ska, och har den kapacitet som krävs. Vi går också ut med information till våra användare så att alla ska veta hur dom kan dra nytta av funktionerna. Här kan du läsa om funktioner för meddelanden och distansundervisning med Unikum.

Unikum har beslutat att göra dessa kritiska funktioner tillgängliga för fler kommuner under Covid-19-krisen och 2020, för de som inte har moderna verktyg för att att nå ut med meddelanden till alla elever, personal och föräldrar i kommunen.

– Vi vet att många kommuner, förskolor och skolor står utan bra verktyg för att snabbt nå ut med meddelanden till all personal, elever och vårdnadshavare. Vi kan snabbt få dessa funktioner på plats för allt från hela kommuner till enstaka förskolor. Ni som har dessa behov, kontakta oss så hjälper vi er igång snabbt, säger Jonas Ryberg, VD och grundare

För Unikum så innebär Covid-19 nu jobb hemifrån för alla sedan Folkhälsomyndigheten kom med den rekommendationen.

– Det har gått bra att jobba hemifrån eftersom Unikum är en digital tjänst, och eftersom vi är vana vid att använda digitala verktyg, webbkonferenser och sånt. Men, jag längtar verkligen efter ett riktigt fysiskt möte, med riktigt kaffe, med riktiga användare och kunder, hälsar Jonas.