Lgr22 & Lgrsär22 – nya kursplaner och läroplaner

Dagen är här – nya läroplaner och kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har trätt i kraft! Under våren har...

Läs mer

Senaste nytt i Unikum

Från kris till högsta betyg – framgångsfaktorerna som lyfte Visättraskolan

Hur lyckas man gå från en frånvalsskola i kris till att få högsta bedömningen av Skolinspektionen? Semira Vikström, skolchef i Huddinge kommun och tidigare rektor på Visättraskolan, delar...

Förskolan med barnet i centrum – med Christian Eidevald

Unikum bjöd Christian Eidevald, legitimerad förskollärare, doktor i pedagogik och författare till ett webbinarium om hur man på bästa sätt möjliggör barns lärande i förskolan genom...