Användarberättelser

Så använder Svedala kommun Unikum som stöd för SKA i förskolan

Åse Olsson och Susan Henriksson från Svedala kommun föreläste om SKA i förskolan på Unikums digitala Nyckelpersonsträff 2022. De delade med sig av hur Svedala kommun arbetar med Unikum och...

Läs mer

Från kris till högsta betyg – framgångsfaktorerna som lyfte Visättraskolan

Hur lyckas man gå från en frånvalsskola i kris till att få högsta bedömningen av Skolinspektionen? Semira Vikström, skolchef i Huddinge kommun och tidigare rektor på Visättraskolan, delar...

Från jord till bord på Söralids förskola

Söralids förskola i Österåkers kommun har de senaste två åren haft stort fokus på hållbar utveckling – ett arbete som uppskattats av både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Här delar...