Användarberättelser

Få snurr på hela styrkedjan med Unikum och Teams

På årets Nyckelpersonsträff berättar Frida Wickman, verksamhetsutvecklare på Dibber, om hur de fått till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med hjälp av Unikum och Teams. Ta del...

Läs mer