Användarberättelser

Milstolpe – 500 000 planeringar i Skolbanken

Skolbanken har passerat en halv miljon planeringar och det var ingen mindre än teknik- och biologiläraren Katrin Strandberg på Spånga grundskola som skapade den femhundratusende planeringen i Sko...

Läs mer

Milstolpe – 500 000 planeringar i Skolbanken

Skolbanken har passerat en halv miljon planeringar och det var ingen mindre än teknik- och biologiläraren Katrin Strandberg på Spånga grundskola som skapade den femhundratusende planeringen i Sko...

Få snurr på hela styrkedjan med Unikum och Teams

På Unikums Nyckelpersonsträff 2020 berättade Frida Wickman, verksamhetsutvecklare på Dibber, om hur de fått till hela det systematiska kvalitetsarbetet på Dibber med stöd av Unikum och Teams.