Användarberättelser

IT-grupp på Hagagymnasiet – en framgångssaga för distansundervisning

Theres Stenberg Wallin, rektor på Introduktionsprogrammen (IM) i Borlänge kommun, har många års erfarenhet från gymnasieskolan. Hon har hunnit med att arbeta som lärare och biträdande rektor...

Läs mer

Så använder Svedala kommun Unikum som stöd för SKA i förskolan

Åse Olsson och Susan Henriksson från Svedala kommun föreläste om SKA i förskolan på Unikums digitala Nyckelpersonsträff 2022. De delade med sig av hur Svedala kommun arbetar med Unikum och...

Från kris till högsta betyg – framgångsfaktorerna som lyfte Visättraskolan

Hur lyckas man gå från en frånvalsskola i kris till att få högsta bedömningen av Skolinspektionen? Semira Vikström, skolchef i Huddinge kommun och tidigare rektor på Visättraskolan, delar...